[ നിര്യാതയായി] ഖദീജ എടവരാട് എടവത്ത് ചാലിൽപേരാമ്പ്ര: എടവരാട് എടവത്ത് ചാലിൽ പരേതനായ അമ്മദിന്റെ ഭാര്യ. ഖദീജ (90) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: ആയിഷ, സൂപ്പി, മൊയ്തു, അബ്ദു, പാത്തു, ജമീല മരുമക്കൾ. മറിയം, സാബിറ, മൈമൂനത്ത്, ഉമ്മർ, കാസിം, പരേതനായ മാക്കൂൽ മൊയ്തു വേളം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.