ലോകം ലോക് ഡൗണിലായിട്ടും ഓൺലൈൻ ഹോം ടെസ്‌റ്റുമായി പേരാമ്പ്ര എച്ച്.എസ്.എസ്

പേരാമ്പ്ര: നാടു മുഴുവൻ കൊറോണപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിലാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായി വിദ്യാർത്ഥികളും വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നു.
SSLC ക്കാർക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഗണിതം, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷകളെല്ലാം ഇനി എന്നു നടക്കുമെന്ന ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല. പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല തയ്യാറെടുപ്പു നടത്തിയ മക്കളും ഇപ്പോൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. മാറ്റി വെച്ച പരീക്ഷകൾ വീണ്ടും നടത്തുമ്പോളേക്കും കുട്ടികൾ പരീക്ഷയുടെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് മുന്നിൽ കണ്ട് കൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിലും കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും പഠന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടി മുഴുവൻ എസ്.എസ്.എൽ.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി ക്ലാസ്സ് ടെസ്റ്റു പോലെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഹോം ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ് പേരാമ്പ്ര ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂൾ.
ചോദ്യങ്ങൾ ക്ലാസ് വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയയ്ക്കും. അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ ഓരോ കുട്ടിയും വീട്ടിലിരുന്നു പരസഹായമില്ലാതെ പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കണം. അടുത്ത ദിവസം അയച്ചുതരുന്ന ഉത്തര സൂചിക നോക്കി മൂല്യനിർണയം നടത്തും. പരീക്ഷ എഴുതുന്നതും വാല്വേഷനും രക്ഷിതാവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ്. സ്കൂളിലെ നാനൂറ്റി അമ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികളിലും രക്ഷിതാക്കളിലും നല്ല പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.