പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ആരംഭിച്ചു.

പേരാമ്പ്ര : കൊവിഡ് 19:രാജ്യത്താകെ ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്താരും വിശന്നിരിക്കരുതെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സർക്കാർ നിർദേശ പ്രകാരം പേരാമ്പ്രയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിന് തുടക്കമായി. പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവര്‍ക്കും കൈത്താങ്ങായി പേരാമ്പ്ര ജി.യു.പി സ്‌കൂളില്‍ സാമൂഹ്യ അടുക്കള ആരംഭിച്ചത്.തെരുവില്‍ അന്തിയുറങ്ങുന്നവര്‍ക്കും അഗതികള്‍ക്കും ഉച്ച ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നല്‍കും. ആവശ്യമുള്ള മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് 25 രൂപയുടെ പാര്‍സല്‍ ആയി ഭക്ഷണം നല്‍കും. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ വാര്‍ഡ് തലത്തില്‍ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിധ സഹായ വിതരണങ്ങളും വാര്‍ഡ്തല ആര്‍.ആർ.ടി മുഖേന ആയിരിക്കും.ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സി.ഡി.എസ്, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, ആർ.ആർ.ടി.എന്നിവരാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.