വണ്ണാത്തി പൊയിൽ ആലുള്ളക്കണ്ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ(68) (പേരാമ്പ്ര) നിര്യാതനായി.

വണ്ണാത്തി പൊയിൽ: ആലുള്ളക്കണ്ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ(68) (പേരാമ്പ്ര) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ചന്ദ്രിക (പാതിരപ്പറ്റ), മക്കൾ: ഷൈനി, ഷൈജു (മസ്ക്കറ്റ് ).മരുമകൾ: ചിഞ്ചു മുള്ളമ്പത്ത്.സഹോദരങ്ങൾ: പരേതനായ ഗോപാലൻ, നാരായണി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.