വയനാട്ടിലേക്ക് സമീപ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം.

വയനാട്: വയനാട്ടിലേക്ക് സമീപ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വാഹനങ്ങളല്ലാതെ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ വയനാട്ടിലേക്ക് കടത്തി വിടില്ല. വയനാട് ജില്ലയുടെ പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പരിശോധനയുണ്ടാകുമെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.

വയനാട്ടിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് പരമാവധി യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദേശം വന്നപ്പോഴും ആളുകൾ വരുന്നതിൽ കുറവ് ഉണ്ടായില്ല. ഐസോലേഷനിൽ തുടരാൻ നിർദേശിച്ചവർ പോലും വയനാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതിെൻറ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വയനാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് വ്യാപകമായി ആവശ്യമുയർന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് കലക്ടറുടെ ഉത്തരവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.