മമ്മിളിക്കുളത്ത് തീപ്പിടത്തും.

പേരാമ്പ്ര: മമ്മിളിക്കുളം മൊടോന്തമ്മൽ ബാലൻ മാസ്റ്ററുടെ വീടിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിറകുപുറ കത്തിനശിച്ചു. ഇതിനടുത്തുള്ള അടുക്കളയിലേക്കും തീ പടർന്നു ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർന്നു. മരം കൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച ജനൽ ഭാഗികമായി കത്തി നശിച്ചു. വിറകുപുരക്കടുത്ത അയയിൽ ഉണക്കാനിട്ട വസ്ത്രങ്ങളും പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ച പുസ്തകങ്ങളും കത്തിനശിച്ചു. പേരാമ്പ്ര നിന്നെത്തിയ ഫയർ ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തീയണച്ചതിനാൽ വീട്ടിലേക്ക് പടരുന്നത് ഒഴിവായി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.