എടവരാട് ചെറിയ മാവിലി മൊയ്തീൻ ഹാജി നിര്യാതനായി.

മൊയ്തീൻ ഹാജി

പേരാമ്പ്ര:എടവരാട് ചെറിയ മാവിലി മൊയ്തീൻ ഹാജി (66) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ: ആയിശ
മക്കൾ: അബ്ദുൽ ഹമീദ്.ആബിദ്’ സറീന.ആരിഫ
മരുമക്കൾ: അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് നടുവണ്ണൂർ .സുബൈർ കുറ്റ്യാടി ‘റസീന കീഴ്പയ്യൂർ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.