എരവട്ടൂർ പാറപ്പുറത്ത് ലഹരി വിമുക്ത ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

എരവട്ടൂർ പാറപ്പുറം ചെന്താരലൈബ്രറി പരിസരത്ത് ലഹരി വിമുക്ത ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ.കെ ലിസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

പേരാമ്പ്ര:പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറി നേതൃസമിതിയും വിമുക്തിയും ചേർന്ന് എരവട്ടൂർ പാറപ്പുറം ചെന്താരലൈബ്രറി പരിസരത്ത് ലഹരി വിമുക്ത ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു.സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ കെ.ദാമോദരൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.വാർഡ് മെമ്പർ കെ.കെ ലിസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ദിലീഷ് കണ്ടോത്ത് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.കെ.കെ.രാജൻ സ്വാഗതവും കെ.കെ സജീവൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ലഹരിക്കെതിരായ നാടകവും അരങ്ങേറി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.