കായണ്ണ വാണിക പീടികയിൽ അസ്സയിനാർ നിര്യാതനായി.

അസ്സയിനാർ


പേരാമ്പ്ര: കായണ്ണ വാണിക പീടികയിൽ കുഞ്ഞമ്മദിന്റെ മകൻ അസ്സയിനാർ (49) നിര്യാതനായി. മാതാവ്:പരേതയായ മറിയം, ഭാര്യ.റുബീന (തലയാട്). സഹോദരങ്ങൾ: റഫീക്ക്, അസീസ്, ഫൈസൽ, സലീം, സുലൈഖ, സലീന, സറീന, ഷരീഫ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.