ശ്രീ എളമാരൻ കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവ ആഘോഷത്തിന് കൊടിയേറി. 

പേരാമ്പ്ര:ശ്രീ എളമാരൻ കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവ ആഘോഷത്തിന് കൊടിയേറി. 
28മുതൽ മാർച്ച് 5 കൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടു കൊണ്ട് നൂറ് കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ 28 ന് കാലത്ത് ക്ഷേത്ര പാരമ്പര്യ ട്രസ്റ്റ് കുടുബാഗം എംകെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്ററിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രം തണ്ടാൻ കൊടി ഏറ്റുവാങ്ങി.ചടങ്ങിൽ ട്രസ്റ്റി ബോഡ് ചെയർമാൻ ശശികുമാർ പേരാമ്പ്ര ട്രസ്റ്റിമാരായ എൻ കെ ലാൽ ‘ നാഗത്ത് ചന്ദ്രശേഖരൻ വിജയലക്ഷ്മി.മുൻ ട്രസ്റ്റി ബോഡ് ചെയർമാൻമാരായ സി കെ സാജു മാസ്റ്റർ ‘എൻ.പി. വിധു ‘ സി രവീന്ദ്രൻ’ അജയൻ സ്റ്റീൽ ഇന്ത്യ’ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡണ്ട് സി.ടി.ബാലൻ നായർ ,സിക്രട്ടറി പി.സി സുരേന്ദ്രനാഥ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഒരു ആഴ്ച ദിവസമായി നടക്കുന്ന ഉത്സവ ആഘോഷത്തിൽ പ്രശ്സത്ത രായ വാദ്യകലാകാരന്മാരുടെ ചെണ്ടമേളവും വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ‘ വെടിക്കെട്ട് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.