പാറപ്പുറത്ത് തിരുമാല [മേപ്പയ്യൂർ ] നിര്യാതയായി

പാറപ്പുറത്ത് തിരുമാലമേപ്പയ്യൂർ:പാറപ്പുറത്ത് തിരുമാല ( 90 ) നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ് പരേതനായ പാറപ്പുറത്ത് കോരൻ . മക്കൾ കാർത്യായനി, ശാന്ത, പി പി രാധാകൃഷ്ണൻ (സി.പി.ഐ.എം) മേപ്പയ്യർ നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രടറി , റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ വാകയാട് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ),ശാരദ, ജാനു ലീല ,മരുമക്കൾ ബാലകൃഷണർ മേപ്പയ്യൂർ, സതി വയലാട്ട് (സുപ്രണ്ട്‌ ഡി.ഡി.ഇ ഓഫിസ് കോഴിക്കോട്,) പരേതനായ ബാലൻ അരിക്കുളം കണാരൻ , കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ. സഹോദരങ്ങൾ: ജാനു പരേതരായ കുഞ്ഞോയി, കുഞ്ഞികണാരൻ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.