കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി കനാൽ തുറന്നു

കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി കനാൽ ഇന്നു രാവിലെ തുറന്നപ്പോൾ

പേരാമ്പ്ര: ജലസേചനത്തിനായി പെരുവണ്ണാമൂഴിയിലെ കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി കനാൽ ഇന്നു രാവിലെ 8.15 നു തുറന്നു. പേരാമ്പ്ര ഡിവിഷൻ എക്സി.എഞ്ചിനിയർ എം.കെ മനോജ് ഡാമിലെ ലിവർ വലിച്ച് ഷട്ടർ ഉയർത്തിയതോടെ കനാലിലേക്ക് ജലം പ്രവഹിച്ചു. അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർമാരായ യു.കെ ഗിരീഷ് കുമാർ, സി.എച്ച്.ഹബി, സഹദേവൻ ചsയൻ, പെരുവണ്ണാമൂഴി എ.ഇ കെ. ഫൈസൽ തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. കൊയിലാണ്ടി, വടകര, കോഴിക്കോട് താലൂക്കു പ്രദേശങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങൾ ജലസമൃദ്ധമാകും.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.