സോമിൽ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു.

ജില്ലാ കമേഴ്സ്യൽ എംബ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി.ഐ.ടി.യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ  നടന്ന പൊതുയോഗം ജില്ലാ സിക്രട്ടറി പ്രമോദ് കോട്ടുളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

പേരാമ്പ്ര: പൈതോത്ത് റോഡിലെ ഫ്രന്റ്സ് സോമില്ലിലെ തൊഴിലാളികളെ  അകാരണമായി പിരിച്ചുവിട്ട നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. പല തവണ ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസിൽ വച്ചും, കൂടാതെ തൊഴിലാളി യൂണിയനും ചർച്ച നടത്തിയിട്ടും ധിക്കാരപരമായി സമീപനമാണ് മാനേജ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.തൊഴിലാളി ദ്രോഹ നടപടികൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യൂണിയൻ അതിശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. സമരത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ജില്ലാ കമേഴ്സ്യൽ എംബ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി.ഐ.ടി.യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ  പേരാമ്പ്രയിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ശശികുമാർ പേരാമ്പ്ര അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യൂണിയൻ ജില്ലാ സിക്രട്ടറി പ്രമോദ് കോട്ടുളി പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ.പി സജീഷ് സ്വാഗതവും പറഞ്ഞു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.