സി.പി.ഐപ്രവർത്തകൻ ആലക്കാട്ട് കുഞ്ഞിരാമകുറുപ്പ് നിര്യാതനായി.

ആലക്കാട്ട് കുഞ്ഞിരാമകുറുപ്പ്

പേരാമ്പ്ര: ആവള മഠത്തിൽ മുക്കിലെ  സി.പി.ഐപ്രവർത്തകൻ ആലക്കാട്ട് കുഞ്ഞിരാമകുറുപ്പ് (70) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ:ബാലമണിഅമ്മ. മക്കൾ: രാജേഷ്  (റിട്ട.എയർ ഫോഴ്സ് ), പരേതനായ രജീഷ്.  മരുമകൾ: സുധ (പേരാമ്പ്ര),സഹോദരങ്ങൾ:ബാലകുറുപ്പ്, രാഘവൻ, വിജയൻ ആലക്കാട്ട് (ഇ.എം.എസ്.ആശുപത്രി പേരാമ്പ്ര) പരേതനായ ഭാസ്ക്കര കുറുപ്പ് .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.