നാറാത്ത് എ.കെ.ജി ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആമുഖ്യത്തിൽ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ റാലിയും സ്നേഹസംഗമവും നടത്തി.

പേരാമ്പ്ര:നാറാത്ത് എ.കെ.ജി ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആമുഖ്യത്തിൽ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ റാലിയും സ്നേഹസംഗമവും നടത്തി.
ഗ്രമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ഷാജു ചെറുക്കാവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.റഷീദ് വെങ്ങളം, എ കെ.മണി, സുരേഷ് ആലങ്കോട്, എൻ എം.ബാലരാമൻ, ഉണ്ണി മൊടക്കല്ലൂർ, സി. പ്രഭ, അഷറഫ് നാറാത്ത്, പി.കരുണാകരൻ ,കെ.അനിത എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.