[നിര്യാതയായി ] അമ്മാളു അമ്മ കൈതക്കൽ

അമ്മാളു അമ്മ

അമ്മാളു അമ്മ 82
കൈതക്കൽ: പരേതനായ കണ്ടോത്ത് കണ്ടി നാരായണൻ നായരുടെ ഭാര്യ പുളിക്കൂൽ അമ്മാളു അമ്മ (82) നിര്യാതയായി.
സഹോദരങ്ങൾ: കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായർ (മുംബൈ)
ദാമോദരൻ നായർ (തെരുവത്ത് കടവ്)
ജാനകി അമ്മ (കൂത്താളി)
ബാലൻ, ലീല, പരേതയായ കുഞ്ഞി മാധവി അമ്മ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.