[നിര്യാതയായി] നാരായണി

നാരായണി എടക്കയിൽ


പേരാമ്പ്ര: ചെറുവണ്ണൂർ എടക്കയിൽ തെരുവിലെ മഠത്തിൽ ( രമണീയം )നാരായണി (86) നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ്: പരേതനായ നാരായണൻ (വടകര) മകൻ: മണി (ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറിസർവ്വീസ് ) മരുമകൾ: രശ്മി – സംസ്ക്കാരം ശനി (നാളെ) കാലത്ത് എട്ടു മണി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.