[നിര്യാതയായി ] നാരായണി

പേരാമ്പ്ര: എരവട്ടൂരിലെ ചെറിയ മഠത്തിൽ മീത്തൽ പരേതനായ പാച്ചറുടെ ഭാര്യ നാരായണി (80) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ റിട്ട: ബി.എസ്.എൻ.എൽ കൂരാച്ചുണ്ട്, രാധ മുയിപ്പോത്ത്, ബാലകൃഷ്ണൻ എരവട്ടൂർ, സൗമിനി പൈതോത്ത്, സുനിത, വത്സല, ശോഭ, ബിന്ദു. മരുമക്കൾ: ജയശ്രീ കൂരാച്ചുണ്ട്, ബാലൻ മുയിപ്പോത്ത്, രാധ എരവട്ടൂർ, ഗോപാലൻ പൈതോത്ത്, ബാലൻ വാല്യക്കോട്, രാജൻ വാല്യക്കോട്, പ്രഭാകരൻ കരുവണ്ണൂർ, ബാബു പന്നി മുക്ക്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.