ഗാന്ധിയുടെ ഛായാചിത്രം അനാഛാദനം ചെയ്തു

കീഴരിയൂർ:കീഴരിയൂർ വള്ളത്തോൾ ഗ്രന്ഥാലയം ഗാന്ധിസ്മൃതിയുടെ ഭാഗമായി ഗ്രന്ഥശാലയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഗാന്ധിയുടെ ഛായാചിത്രം തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി.പി.രാമകൃഷ്ണൻ അനാഛാദനം ചെയ്തു.ചടങ്ങിൽ എം.സുരേഷ്, പി.ശ്രീജിത്ത്, സി.എംവിനോദൻ, ടി.പി അബു,ഇ.എം നാരായണൻ, പി.സി.സുരേന്ദ്രൻ, കെ.കെ ദാസൻ,ഷൈമ മോൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.