കർഷക സംഘം കൺവെൻഷൻ

പേരാമ്പ്ര:കേരള കർഷകസംഘം പേരാമ്പ്ര ഏരിയാ കൺവെൻഷൻപേരാമ്പ്ര റീജണൽ കോ-ഓപ് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മറ്റി അംഗം പി.ബാലൻ അടിയോടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ദിവാകരൻ. അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ഇ. എസ് ജെയിംസ്, കരുണാകരൻ, എം.കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ, ടി.സി. കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.