നിര്യാതയായി

വെള്ളായി

പെരുവണ്ണാമൂഴി: പന്നിക്കോട്ടൂർ കോളനിയിലെ പരേതനായ കരുവാൻ കുന്നുമ്മൽ തെയ്യോന്റെ ഭാര്യ വെള്ളായി (95) നിര്യാതയായി. മക്കൾ :ഗോപാലൻ, കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ(യു.എൽ.സി.സി.എസ്) ശാന്ത, രാധ, പരേതയായ ജാനകി. മരുമക്കൾ: ജാനകി, ശ്യാമള, കൃഷ്ണൻ (കീഴര്യിയൂർ), സന്തോഷ് കൂളിപാറ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.