നിര്യാതനായി

ഭാസ്കരൻകൂത്താളി : പുറയങ്കോട്ടെ അരിമ്പേമ്മൽ ഭാസ്കരൻ (65) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ : പത്മിനി
മക്കൾ : ഷീബ, ഷീന (കളക്ഷൻ ഏജന്റ്, പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്ക് വനിത കോ. ഓപ് സൊസൈറ്റി), ഷിജു (പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷൻ)
മരുമക്കൾ : അഖിലേഷ് കൈതക്കൽ (ഖത്തർ), സതീഷ് ബാബു (പ്ലാന്റെഷൻ കോർപറേഷൻ ടാപ്പിങ് സൂപ്പർവൈസർ )
സഹോദരങ്ങൾ : ദേവു (തൊട്ടിൽപാലം ), ലക്ഷ്മി (കരിങ്ങാട്).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.