പേരാമ്പ്ര ഉപജില്ലഎൽ.പി-യു പികായികമേള നടത്തി

ഇന്നലെ ചക്കിട്ടപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പേരാമ്പ്ര ഉപജില്ലാ എൽപി – യു.പി സ്കൂൾ കായികമേള എ ഇ ഒ ലത്തീഫ് കരയത്തൊടി പതാക ഉയർത്തുന്നു.എച്ച്. എം. ഫോറം കൺവീനർ എം.സുഭാഷ്, മേള സ്വാഗതസംഘം കൺവീനർ ഷിബു മാത്യു, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റ് ഷീജ ശശി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.സുനിൽ എന്നിവർ സമീപം.

ചക്കിട്ടപാറ: പേരാമ്പ്ര ഉപജില്ല എൽ.പി-യു.പി സ്കൂൾ കായികമേള ഇന്നലെ ചക്കിട്ടപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്തി. എ.ഇ.ഒ ലത്തീഫ് കരയത്തൊടി പതാക ഉയർത്തി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.സുനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം. സുഭാഷ്, ഷിബു മാത്യു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. 48 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി 741 അത് ലറ്റുകൾ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.