പേരാമ്പ്രയിൽ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ റാലി നടന്നു

പേരാമ്പ്ര: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായി സർവകക്ഷി നേതൃത്വത്തിൽ പേരാമ്പ്രയിൽ റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും നടന്നു.എൻ.പി.ഹഫീസ് മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരങ്ങൾ റാലിയിൽ അണിനിരന്നു. എൽ.ഐ.സി ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി ബസ്സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു.
പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ.സി.സതി അധ്യക്ഷയായി. കെ.കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ, എ.കെ.പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ, സി.പി.ഐ.എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.മോഹനൻ മാസ്റ്റർ, എം.ബാലനാരായണൻ, എസ്.പി.കുഞ്ഞമ്മത്, കെ.ലോഹ്യ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ.കെ.ബാലൻ, എസ്.പി.കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ, എൻ.പി.ബാബു, എം.കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ, പി.കെ.എം.ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.