നിര്യാതയായി

കല്യാണി

പെരുവണ്ണാമൂഴി: പന്നിക്കോട്ടൂർ  കോളനിയിലെ പരേതനായ കേളോത്ത്‌ ചാലിൽ ചോയിയുടെ ഭാര്യ കല്യാണി (85) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: ശ്രീധരൻ (ഒമാൻ) ദേവി ( മുടിയൻ ചാൽ) മരുമക്കൾ: ജാനു,  പരേതനായ ഗോപാലൻ മുടിയൻചാൽ. സഞ്ചയനം: ബുധൻ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.