വർണ്ണം ഡാൻസ് കളക്ഷൻസ് 12-ാം വർഷത്തിലേക്ക്.


പേരാമ്പ്ര: പേരാമ്പ്ര വടകര റോഡിൽ 12 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന വർണ്ണം ഡാൻസ് കളക്ഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനം വടകര റോഡിലെ ലൂനാർ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറി. നവീകരിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡോ.ബാലൻ അടിയോടി നിർവ്വഹിച്ചു.മാനേജർ ശശിധരൻ, വിനോദൻ എം.കെ.തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.നൃത്ത സംബന്ധമായ വസ്ത്ര ങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും വിപുലമായ ശേഖരവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.കൂടാതെ വിവിധകലാപരിപാടികൾക്കുംമറ്റുംമെയ്ക്കപ്പ് ചെയ്‌യു കൊടുക്കുമെന്നു മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.