നിര്യാതയായി

ഓമന അമ്മ.

മേപ്പയൂർ: ചാവട്ട് കിഴക്കയിൽ ഓമന അമ്മ (84) നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ് :പരേതനായ നാരായണൻ നായർ.
മക്കൾ: സദാനന്ദൻ, രവീന്‌ദ്രൻ മാസ്റ്റർ (എ എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ , ചെറുപൂത്തൂർ മോങ്ങം, കൊഴുക്കല്ലൂർ ശ്രീ ചെറുശ്ശേരി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി അംഗം )
മരുമക്കൾ : രമ കാവുന്തറ, ദീപ കാരയാട്.
സഞ്ചയനം വെള്ളിയാഴ്ച

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.