നിര്യാതനായി

നാരായണൻ.

ചക്കിട്ടപാറ: ചക്കരക്കൊല്ലിയിലെ കിഴക്കേ പറമ്പിൽ
നാരായണന്‍നമ്പ്യാര്‍ (62)  നിര്യാതനായി. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി മുന്‍ ജീവനക്കാരനാണ്. ഭാര്യ: രാധ. മക്കള്‍: രസ്ന, വിഷ്ണു നമ്പ്യാര്‍. മരുമകൻ: ജിജീഷ് കീഴരിയൂര്‍.
സഞ്ചയനം: വ്യാഴാഴ്ച

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.