ആയൂർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 29 ന് പേരാമ്പ്രയിൽ.

പേരാമ്പ്ര:ആയൂർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ41-ാം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 29 ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് പേരാമ്പ്ര സൂര്യ ഹോട്ടലിൽ നടക്കു. സമ്മേളനം എം.എൽ.എ പുരഷൻ കടലുണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.സംഘടന സമ്മേ ളനം, ശാസ്ത്ര സമ്മേളനം എന്നിവയും നടക്കും.മുതിർന്ന ഡോക്ടർമാരെ ആദരിക്കും. പത്രസമ്മേള നത്തിൽ ഡോ.സുബാഷ് ജേക്കബ്, ഡോ.സുമിത്രൻ, ഡോ.അനർഘ .വി.ബാലൻ, ഡോ.സിലു, ഡോ.സുഗേഷ് കുമാർ ഈ.എസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.