പെരുവണ്ണാമൂഴി പ്രാഥമി കാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മേൽക്കൂര ചുഴലിക്കാറ്റിൽ തകർന്നു.

പേരാമ്പ്ര:  ചക്കിട്ടപാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുവണ്ണാമൂഴി മുതുകാട് മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഴക്കിടയിലുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിലും ഇടിമിന്നലിലും  വൻ മരങ്ങൾ കടപുഴകിയും നാശനഷ്ടവുമുണ്ടായി. പെരുവണ്ണാമൂഴി സർക്കാർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ മുൻഭാഗ മേൽക്കൂര ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വൻമരം വീണു തകർന്നു.
ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട ആശുപത്രിയുടെ ആംബുലൻസിനു സാരമായ തകരാർ സംഭവിച്ചു. സമീപത്തുള്ള ഒ.പി കൗണ്ടറും തകർന്നു. താഴത്തു വയലിൽ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ മരങ്ങൾ വീണു തകർന്നു. ഒട്ടനവധി കർഷകരുടെ കാർഷിക വിളകൾക്കു നാശനഷ്ടംസംഭവിച്ചു. മുതുകാട് മേഖലയിൽ കനത്ത ഇടി മിന്നലിൽ വീട്ടു ഉപകരണങ്ങൾ നശിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.