പോലീസ് അക്രമത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു.

പേരാമ്പ്ര: മംഗളൂരിവിൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനായെത്തിയ മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും ജോലി തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കുറ്റ്യാടിയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വായ മൂടി കെട്ടി പ്രകടനം നടത്തി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.